سایر زبان ها

آموزشگاه ایران مهر
انگلیسی، ترکی استانبولی، آلمانی، اسپانیایی
مرکز زبان گات - زبان پرتغالی
تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد (ایرانیان) - زبان چینی
آموزش زبان چینی در موسسه زبان بین المللی ایرانیان می تواند شما را شگفت زده کند.
موسسه زبان های خارجی برنا -  زبان ایتالیایی
زبان ایتالیایی زبان اول بیش از 65 میلیون نفر در اتحادیه اروپا
موسسه زبانهای خارجی حافظ قرن ارتباطات - زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه زبان حافظ دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب های hitit برگزار می نماید.
آموزش زبان عربی
برگزارکننده کلاس های آموزش زبان عربی
موسسه آموزش زبان آلمانی
موسسه آموزش زبان آلمانی