خدمات پذیرایی و غذا

مؤسسه خدماتی نظافتی تکاو
انجام امور نظافتی ساختمان و میهمانی ها
موسسه خدماتی نظافتی ایده مهر
نظافت منزل، ادارات، راه پله ها
دفتر خدماتی نظافتی هدف
نظافت منزل، راه پله ها، ادارات
دفتر خدماتی نظافتی تمیزکاران
امور نظافتی ساختمان و میهمانی ها
دفتر خدماتی نظافتی اورانوس
انجام تمامی امور بهداشتی و نظافتی ساختمان
دفتر خدماتی نظافتی آنی پاک
نظافت منزل، راه پله ها، ادارات
دفتر خدماتی نظافتی اسپادانا
نظافت منزل، راه پله ها، ادارات
تشریفات مجالس ماژه
تشریفاتی بی نظیر و به یاد ماندنی
تشریفات مجالس تفرشی
سفره آرایی، میوه آرایی
دفاتر خدماتی نظافتی بوی بهار
انجام کلیه امور نظافتی ساختمان
دفاتر خدماتی نظافتی اطلس
نظافت راه پله ها، شستشوی دیوار، ادارات
خدمات نظافتی آفتاب طلایی
نظافت راه پله ها ، منازل ، ادارات