تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی

شرکت ماشین سازی دنیای نوآوران صنعت

m-ad1-n-m-b-01

(۲)
دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات