اخبار مرتبط » قانون ارزش افزوده

 • امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی
  امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی
  امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی
  امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی
 • ارسال ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402 تا تاریخ دوشنبه 1402/04/26
  ارسال ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402 تا تاریخ دوشنبه 1402/04/26
  ارسال ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402 تا تاریخ دوشنبه 1402/04/26
  ارسال ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال 1402 تا تاریخ دوشنبه 1402/04/26
 • فراخوان مرحله نهم مشمول ارزش افزوده
  فراخوان مرحله نهم مشمول ارزش افزوده
  فراخوان مرحله نهم مشمول ارزش افزوده
  فراخوان مرحله نهم مشمول ارزش افزوده
 • دستورالعمل قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تا 1400
  دستورالعمل قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تا 1400
  دستورالعمل قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تا 1400
  دستورالعمل قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تا 1400
 • اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
 • تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
 • اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
 • اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
 • مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
 • تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
 • نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
  نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد ارزش افزوده ، شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده
 • مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
  مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 • الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
  الحاقات جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96، تا پایان فروردین 97 تمدید شد
  مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96، تا پایان فروردین 97 تمدید شد
  مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96، تا پایان فروردین 97 تمدید شد
  مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96، تا پایان فروردین 97 تمدید شد
 • سیری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
  سیری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
  سیری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
  سیری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396
  اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396
  اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396
  اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396
 • سامانه معاملات فصلی به حالت عادی برگشت و آماده دریافت اطلاعات میباشد
  سامانه معاملات فصلی به حالت عادی برگشت و آماده دریافت اطلاعات میباشد
  سامانه معاملات فصلی به حالت عادی برگشت و آماده دریافت اطلاعات میباشد
  سامانه معاملات فصلی به حالت عادی برگشت و آماده دریافت اطلاعات میباشد
 • اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات سال 1396
 • مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده، عامل توسعه زیرساخت های شهری
  مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده، عامل توسعه زیرساخت های شهری
  مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده، عامل توسعه زیرساخت های شهری
  مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده، عامل توسعه زیرساخت های شهری
 • اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات مربوط به سال 1396
 • مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرد: اختصاص 5949 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان از محل ارزش افزوده
  مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرد: اختصاص 5949 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان از محل ارزش افزوده
  مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرد: اختصاص 5949 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان از محل ارزش افزوده
  مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرد: اختصاص 5949 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان از محل ارزش افزوده
 • تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
 • تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
  تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
 • تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
  تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
  تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
  تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
 • اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396
Loading

قانون ارزش افزوده

صفحه ۱ از ۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »