اخبار مرتبط » استانداردهای حسابرسی

 • فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
 • برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
 • غلامحسین دوانی/ پیام انتخاباتی
  غلامحسین دوانی/ پیام انتخاباتی
  غلامحسین دوانی/ پیام انتخاباتی
  غلامحسین دوانی/ پیام انتخاباتی
 • قابل توجه معرفی شدگان چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
  قابل توجه معرفی شدگان چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
  قابل توجه معرفی شدگان چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
  قابل توجه معرفی شدگان چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
Loading

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای کنترل کیفیت (کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط)
هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۱۰ ]
استاندارد حسابرسی شماره 200 (اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی)
این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۳۷ ]
استاندارد‌ حسابرسی‌ شماره 210 (قـرارداد حسابرسـی‌)
هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:
الف- توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار.
ب ‌ - چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغی
ادامه
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۲ ]
استاندارد حسابرسی شماره 220 (کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی)
هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. ادامه
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »