اخبار مرتبط » قانون کار

 • رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
 • طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
 • فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
  فرمول محاسبه عیدی برای کارکرد یکسال کامل
 • ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
  ۷ نکته اساسی در مورد سنوات پایان خدمت
 • ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
  ۷ نکته اساسی در مورد عیدی
 • محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
  محاسبات اضافه_کار_عیدی_و_سنوات
 • دکتر ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال: اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری /سهم بیشتر زنان از مشاغل باکیفیت‌تر
  دکتر ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال: اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری /سهم بیشتر زنان از مشاغل باکیفیت‌تر
  دکتر ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال: اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری /سهم بیشتر زنان از مشاغل باکیفیت‌تر
  دکتر ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال: اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری /سهم بیشتر زنان از مشاغل باکیفیت‌تر
 • محقق حوزه کارآفرینی: "مثبت اندیشی " عامل مهم ایجاد کارآفرینی است
  محقق حوزه کارآفرینی: "مثبت اندیشی " عامل مهم ایجاد کارآفرینی است
  محقق حوزه کارآفرینی: "مثبت اندیشی " عامل مهم ایجاد کارآفرینی است
  محقق حوزه کارآفرینی: "مثبت اندیشی " عامل مهم ایجاد کارآفرینی است
 • مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون: کارآفرینی با تغییر پیوند خورده است
  مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون: کارآفرینی با تغییر پیوند خورده است
  مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون: کارآفرینی با تغییر پیوند خورده است
  مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون: کارآفرینی با تغییر پیوند خورده است
 • مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون: کارآفرینی اجتماعی نیاز جامعه امروز است
  مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون: کارآفرینی اجتماعی نیاز جامعه امروز است
  مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون: کارآفرینی اجتماعی نیاز جامعه امروز است
  مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون: کارآفرینی اجتماعی نیاز جامعه امروز است
 • نشست علمی-تخصصی بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی برگزار شد
  نشست علمی-تخصصی بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی برگزار شد
  نشست علمی-تخصصی بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی برگزار شد
  نشست علمی-تخصصی بررسی چالش های فرهنگی توسعه کارآفرینی برگزار شد
 • اعضای هیات مدیره شرکت " شستا" تعیین شدند
  اعضای هیات مدیره شرکت " شستا" تعیین شدند
  اعضای هیات مدیره شرکت " شستا" تعیین شدند
  اعضای هیات مدیره شرکت " شستا" تعیین شدند
 • چهارمین جلسه کارگروه ملی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات برگزار شد
  چهارمین جلسه کارگروه ملی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات برگزار شد
  چهارمین جلسه کارگروه ملی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات برگزار شد
  چهارمین جلسه کارگروه ملی ارتقاء اقتصادی و مشارکت های مردمی و تسهیلات برگزار شد
Loading

قانون کار

۷ نکته اساسی در مورد عیدی
[ تعداد بازدید : ۳۷۸ ]
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »