اخبار مرتبط » قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

 • آخرین تغییرات انجام شده در واحد های اندازه گیری کالا/خدمت -آذر ماه۱۴۰۲
  آخرین تغییرات انجام شده در واحد های اندازه گیری کالا/خدمت -آذر ماه۱۴۰۲
 • اطلاعیه شماره 17-درخواست افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی
  اطلاعیه شماره 17-درخواست افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی
 • اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
  اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
 • اطلاعیه شماره ۱۵ -در صورت پردازش فاکتور در سامانه، فاکتور را مجددا ارسال نکنید
  اطلاعیه شماره ۱۵ -در صورت پردازش فاکتور در سامانه، فاکتور را مجددا ارسال نکنید
 • اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
  اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
 • سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( ویرایش مهر ماه 1402) منتشر شد.
  سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( ویرایش مهر ماه 1402) منتشر شد.
 • نامه مورخ ١٠/ ٧ /١۴٠٢ رئیس مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان ◾️ موضوع: فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد
  نامه مورخ ١٠/ ٧ /١۴٠٢ رئیس مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان ◾️ موضوع: فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد
 • بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و اقساط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
  بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و اقساط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
 • اطلاعیه شماره 13-وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
  اطلاعیه شماره 13-وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
 • دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی جدید (ویرایش شهریور 1402)
  دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی جدید (ویرایش شهریور 1402)
 • امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا- خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN
  امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا- خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN
 • تعیین واحد مدیریت امور سامانه مؤدیان در ادارات کل
  تعیین واحد مدیریت امور سامانه مؤدیان در ادارات کل
 • اطلاعیه شماره 11 :محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخشنامه : 268/27812/د تاریخ :1402/06/08
  اطلاعیه شماره 11 :محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخشنامه : 268/27812/د تاریخ :1402/06/08
 • لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
  لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
 • راهکار افزایش حدمجاز فروش سامانه مودیان
  راهکار افزایش حدمجاز فروش سامانه مودیان
 • افزایش سقف ماده ۶ سامانه مودیان
  افزایش سقف ماده ۶ سامانه مودیان
 • اطلاع رسانی در خصوص شناسه کالا/ خدمت
  اطلاع رسانی در خصوص شناسه کالا/ خدمت
 • تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • خطای Pending که این روزها موجب ارسال با تاخیر بسیار زیاد در تایید صورتحساب‌ها شده است.
  خطای Pending که این روزها موجب ارسال با تاخیر بسیار زیاد در تایید صورتحساب‌ها شده است.
 • اقدام ادارات برای تخصیص کارپوشه مودیان مالیاتی
  اقدام ادارات برای تخصیص کارپوشه مودیان مالیاتی
 • تمدید بخشودگی جرائم تا پایان شهریورماه 1402
  تمدید بخشودگی جرائم تا پایان شهریورماه 1402
 • اطلاع رسانی در خصوص ابهامات نسخه جدید سامانه مؤدیان
  اطلاع رسانی در خصوص ابهامات نسخه جدید سامانه مؤدیان
 • اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب الکترونیکی
  اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب الکترونیکی
 • فهرست نمایندگی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات
  فهرست نمایندگی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات
 • اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مؤدیان در صورتحساب الکترونیکی
  اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مؤدیان در صورتحساب الکترونیکی
 • اطلاع رسانی در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی مورد تأیید سازمان به تاریخ 21 خرداد ماه 1402
  اطلاع رسانی در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی مورد تأیید سازمان به تاریخ 21 خرداد ماه 1402
 • ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
  ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
 • اطلاعیه شماره ده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره نه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره نه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره هشت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره هشت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره هفت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره هفت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره شش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره شش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره پنج پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره پنج پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره چهار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره چهار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره سه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره سه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره یک و دو پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره یک و دو پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
Loading

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

صفحه ۱ از ۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »