در دنیای امروز که هر روز شاهد شکل گیری ارتباطات اقتصادی جدید و متفاوت در آن هستیم و افراد، شرکت ها و مؤسسات به اشکال گوناگون و گاهی پیچیده با یکدیگر در ارتباط می‌باشند، تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها گسترده تر می‌شود؛ این عوامل باعث می شود که نقش حسابداران به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای مدیران و صاحبان کسب و کارها بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح، دقیق و کامل جهت به کارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. از این رو تمامی خدماتی که در شرکت های حسابداری و خدمات مالی ارائه میشوند اهمیت زیادی داشته و در غالب فعالیت های سازمان ها تاثیرگذار است. بهارتکس نیز به عنوان یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابداری تمامی تلاش خود را بر آن داشته تا فعالیت های خود را در این زمینه ارتقا دهد.

مقالات حسابداری

  • آیا در نگهداری حساب موجودی مواد و کالا بین سیستم حسابداری دائمی و ادواری تفاوتی وجود داره؟

  • فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام

  • رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات هیئتی چگونه است؟

  • شرایط رسیدگی خارج از نوبت در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟

Loading
  • آیا در نگهداری حساب موجودی مواد و کالا بین سیستم حسابداری دائمی و ادواری تفاوتی وجود داره؟

  • فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام

  • رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات هیئتی چگونه است؟

  • شرایط رسیدگی خارج از نوبت در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟

Loading