تنظیم و ارسال گزارش معاملات فصلی

 

 

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند.

روشهای زیر برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در قانون پیش بینی شده است:

- روش برخط (ONLINE) : این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند.
برای این دسته از مودیان با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.ثبت گزارش خرید، ثبت گزارش فروش ، ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها و ثبت گزارش امتناع از اقداماتی که می توان در سامانه انجام داد. باید توجه داشت ،پس از تکمیل اطلاعات هرفرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغیر یا ورود مجدد نیست.

- روش غیر برخط(OFFLINE) : مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

علاوه بر دو روش مذکور مودیان می توانند فهرست صورت معاملات فصلی سه ماهه خود را درقالب لوح فشرده به واحد مالیاتی مربوطه تحویل دهند.

 

بهارتکس امور مربوط به تنظیم و ارسال گزارش معاملات فصلی را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 021-88395403 و یا 09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظر


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1500
نظر خود را وارد کنید