تهیه و تنظیم صورت های مالی

 

 

صورت های مالی یک سازمان شامل تراز نامه، صورت سود و زیان جامع، حساب سود و زیان و صورت گردش جریان وجوه نقد می باشد که به آنها صورتهای مالی اساسی نیز گفته میشود.

 

ترازنامه
ترازنامه بیانگر وضعیت مالی یک سازمان در یک مقطع زمانی معین و مشخص است این گردش از جهتی بیانگر مصارف و از سوی دیگر بیانگر منابعی است که برای مصارف بکار گرفته شده است، مصارف در ترازنامه که همان دارایی ها می باشد شامل :
1. دارایی های جاری (وجوه نقد – سرمایه گذاری کوتاه مدت، حسابها و اسناد دریافتی، موجودی کالا و سپرده ها و پیش پرداخت ها است)
2. دارایی ثابت ( زمین، ساختمان، ماشین آلات، وسایل نقلیه)
3. سرمایه گذاری های بلند مدت (مانند خرید سهام سایر شرکتها)
4. سایر دارایی ها

منابع شامل : بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است .

بدهی ها شامل : بدهی جاری (حسابها و اسناد پرداختی، پیش دریافتها) بدهی های غیر جاری شامل بدهی های بلند مدت و ذخیره بازخرید خدمات کارکنان
حقوق صاحبان سهام منابعی است که متعلق به سهامداران است و شامل(سرمایه ، اندوخته های قانونی و توسعه ، سود (زیان) انباشته، صرف سهام) چون مصارف از محل منابع تأمین گردیده است، لذا :
                                                                               حقوق صاحبان سهام + بدهی ها= دارائی ها
صورت حساب سود (زیان)
صورت حساب سود و زیان بیانگر عملکرد مالی یک سازمان در طی یک دوره مالی معین است در این صورت حساب سه سود در مقاطع مختلف گزارش شده که شامل :
1) سود ناویژه : این سود، حاصل تفاوت بین فروش خالص و بهای تمام شده کالای فروش رفته است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته – فروش = سود ناویژه
2) سود عملیاتی : از سود ناویژه اگر هزینه های عملیاتی (هزینه های عمومی ، توزیع و فروش) کسر گردد، سود عملیاتی بدست می آید.
                                                                              هزینه عملیاتی – سود ناویژه = سود عملیاتی
3) سود ویژه (خالص) : از سود عملیاتی ابتدا هزینه های مالی کسر شده و سپس سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به آن اضافه شده تا سود قبل از کسر مالیات به دست آید از عدد بدست آمده مالیات کسر می گردد تا سود ویژه (خالص) بدست آید.

صورت سود و زیان جامع :
کلیه اقلامی که باعث تغییر درحقوق صاحبان سهام می گردند لیکن در صورت حساب سود و زیان جاری منعکس نمی گردند، در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.
صورت جریان وجوه نقد:
صورت جریان وجوه نقد، اطلاعاتی فراتر از ترازنامه و صورتحساب سود و زیان ارائه می کند. این گزارش بیانگر ارتباط بین سودآوری سازمان و توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد می باشد.
سرفصل صورت جریان وجوه نقد شامل:
1. فعالیت های عملیاتی
2. بازده و سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
3. مالیات بر درآمد
4. فعالیت های سرمایه گذاری
5. فعالیت تأمین مالی
سیستم تهیه صورتهای مالی، منبع اطلاعات مالی یک سازمان در دوره های مالی خاص می باشد که از طریق گزارشات استاندارد از سایر سیستم ها (حسابداری مالی، مدیریت وجوه نقد، هزینه یابی و بهای تمام شده، اموال و دارائی ثابت) جهت تنظیم صورتهای مالی اساسی دریافت شده و جهت تحلیل و بررسی بیشتر در آن استفاده می گردد.
بنابراین با تعریف و تنظیم صورت های مالی مورد استفاده درون/برون سازمانی می توان انواع صورت ها را تهیه وارائه داد و به تعبیری دیگر، آرشیو سنواتی آنها را نگهداری نمود.

 

بهارتکس امور مربوط به تهیه و تنظیم صورت های مالی را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 88395403-021 و یا 09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظرها


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید