در طول سال‌های گذشته همواره ارزش مشاورین مدیریت به دلیل بدیهی فرض کردن علت وجودی آن‌ها دست کم گرفته شده است؛ اما مشاوره مدیریت پدیده‌ای فوق‌العاده و به‌راستی منحصربه‌فرد است. برای باقی ماندن در فضای رقابتی، سازمان ها و شرکت های بسیاری به اهمیت مشاوره مدیریتی پی برده اند. مشاوران مدیریت دانش و مهارت کافی را در ارائه راه حل ها در بهبود بهره وری و رسیدن به اهداف سازمانی را درحوزه تخصصی خود دارند. مشاوره های مدیریتی همچون مشاوره مدیریت استراتژیک، مشاوره ایزو، مشاوره تعالی سازمانی، مشاوره بازاریابی، مشاوره منابع انسانی و مشاوره تجارت الکترونیک و غیره از مهمترین موضوعاتی هستند که مدیران ارشد با آنها سر و کار دارند.
هنگامی که در سازمانی مدیران ارشد به دلیل کمبود تجربه یا دانش به مشکلاتی برخورد می کنند که توانایی حل مناسب آن ها را ندارند، از مشاوران مدیریت بهره می برند. استفاده خدمات مشاوره مدیریتی و دریافت خدمات از آنها، راه حلی مقرون به صرفه تر از برخورد نامناسب با مسائل حاضر است که به دلیل عدم دانش و تجربه کافی باعث صرف هزینه های بیشتری نیز می شوند. مشاوران مدیریتی در ابتدای کار وضعیت موجود را ارزیابی می کنند تا برای ارائه پیشنهادات خود را به مدیران ارشد ارائه دهند. بهارتکس کارشناسان و مشاوران خبره ای در زمینه مدیریت دارد که میتوانند به تسریع فرآیند تصمیم گیری مدیران و بالابردن کیفیت این تصمیمات کمک شایانی نمایند.