تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی

 

 

لایحه نوشتاری است که توسط صاحب دعوا تقدیم مقام قضایی میشود. مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری نیاز به تسلیم لایحه دفاعیه دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.لایحه دفاعیه، بهترین ابزار مودی ( و یا وکیل وی ) برای دفاع از حقوق خود در هیأت های حل اختلاف مالیاتی است.

موفقیت مودیان بسته به تهیه و تنظیم لایحه دفاع مالیاتی قوی میباشد.

نمونه یک لایحه دفاعیه مالیاتی

امور محترم مالیاتی …………

موضوع:
درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد سال ……….(موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م)

باسلام و احترام
باعنایت به برگ تشخیص عملکرد سال ………..(به شماره ………..مورخ … /…../…..)و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار میرساند مواردی در برگ تشخیص به شرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

۱) مبلغ …………………… میلیون ریال که در بستانکار حساب سود وزیان سنواتی بوده، دو باروبصورت مضاعف به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده یکبار توسط شرکت ودر اظهارنامه ابراز گردیده ویکبار در جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج شده) به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده است.

۲) ممیز محترم جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی را به جمع مشمول مالیات اضافه نموده ولی جمع بدهکار این حساب که هزینه های قاطع ومشخصی مانند هزینه حسابرسی هزینه بیمه پیمانکاری وسایر موارد بوده لحاظ ننموده است خاطر نشان می سازد این مبالغ در اظهارنامه اعلام گردیده که مطابق با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ق.م.م میباشد.

۳) مبلغ ……….. میلیون ریال طی ۸ ردیف با اهمیت به شرح پیوست از مجموع هزینه های سال عملکرد برگشت خورده ،که برخی از موارد آن بخصوص ردیف ۱و۲ باتوجه به عدم انطباق با قوانین مالیاتی نیاز به بررسی مجدد دارد.(بطور مثال در خصوص ردیف ۱ ممیز محترم مبلغ ذکر شده در سند محضری (که معمولاً به جهت محاسبه حق الثبت توسط اداره دارایی به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد)را ملاک وماخذ هزینه استهلاک بیل مکانیکی قرارداده در حالیکه قولنامه موجود و وجوه پرداختی به فروشنده ونیززمان در اختیار گرفتن دستگاه چیز دیگری را نشان میدهد.به هر حال این برگشت هزینه مغایر با بند یک ودو ماده ۱۴۹ ق.م.م میباشد.

و یا در خصوص ردیف ۲ وبرگشت هزینه های مطالبات مشکوک الوصول به استحضار میرساند این سند نه تنها برآوردی نبوده بلکه متکی به اسنادقانونی جهت لاوصول بودن آن است ودقیقاتمامی بند های آیین نامه مربوطه در این خصوص رعایت شده، لذا برگشت این هزینه مغایر با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م میباشد.

مستدعی است با عنایت به موارد مذکور واسناد ومدارک پیوست دستور تجدید رسیدگی صادرنمائید تا انشاء الله پرونده سال ………… این شرکت با توافق قطعی گردد/.

 

بهارتکس امور مربوط به تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 88395403-021 و یا 09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظر


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1500
نظر خود را وارد کنید