اخبار مرتبط » قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

 • اطلاعیه شماره 37 : در خصوص الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2
  اطلاعیه شماره 37 : در خصوص الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2
 • اطلاعیه شماره 36 : در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید
  اطلاعیه شماره 36 : در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید
 • اطلاعیه شماره 35 - نحوه محاسبه حد مجاز ماده 6
  اطلاعیه شماره 35 - نحوه محاسبه حد مجاز ماده 6
 • مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت ایمن پردار معتمد ایرانیان
  مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت ایمن پردار معتمد ایرانیان
 • اطلاعیه شماره 34  -راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 34 -راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره ۳۳ -سازمان امور مالیاتی کشور امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف
  اطلاعیه شماره ۳۳ -سازمان امور مالیاتی کشور امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف
 • دسترسی آسان به خدمات شرکتها معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی
  دسترسی آسان به خدمات شرکتها معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی
 • فعالیت های موضوع مجوز شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی
  فعالیت های موضوع مجوز شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی
 • تغییر مهم سامانه مودیان
  تغییر مهم سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره ۳۲ -در خصوص قابلیت های جدید سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۳۲ -در خصوص قابلیت های جدید سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره 31- اطلاع رسانی در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید
  اطلاعیه شماره 31- اطلاع رسانی در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید
 • واحدهای اندازه گیری کالا/ خدمت تاریخ به روز رسانی اردیبهشت ١۴٠٣
  واحدهای اندازه گیری کالا/ خدمت تاریخ به روز رسانی اردیبهشت ١۴٠٣
 • اطلاعیه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی منتشره در سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات
  اطلاعیه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی منتشره در سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات
 • اطلاعیه شماره 30 -نرخ ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که صورتحساب مرجع آنها قبل از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ صادر شده است.
  اطلاعیه شماره 30 -نرخ ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که صورتحساب مرجع آنها قبل از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ صادر شده است.
 • الحاقیه به ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169
  الحاقیه به ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169
 • بخشودگی جرایم و نحوه تعامل ادارات امور مالیاتی با ایرادات تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲
  بخشودگی جرایم و نحوه تعامل ادارات امور مالیاتی با ایرادات تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲
 • اطلاعیه شماره ۲۹ -اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲
  اطلاعیه شماره ۲۹ -اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲
 • اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
  اطلاعیه شماره 28 - اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402
 • اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
  اطلاعیه شماره 27 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403
 • اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
  اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
 • اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
  اطلاعیه شماره 25 - اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
 • آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
  آموزشی/ کد خطاهای سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان
 • سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
  سوالات متداول سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
 • اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
  اطلاعیه شماره ۲۴ - اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲
 • اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
  اطلاعیه شماره ۲۳-تغییر وضعیت Pending به In_Progress
 • اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۲-افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان
 • هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • اطلاعیه شماره ۲۱  اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
 • موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
  موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
 • قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
  قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
 • راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
  راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
 • بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
  بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
 • اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
  اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
 • دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
  دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
 • اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
  اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
 • اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
  اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
 • بارگذاری سوالات پرتکرار در سامانه مودیان
  بارگذاری سوالات پرتکرار در سامانه مودیان
 • تکالیف اشخاص حقیقی
  تکالیف اشخاص حقیقی
 • خطاهای پرتکرار سامانه مودیان
  خطاهای پرتکرار سامانه مودیان
 • رعایت ماده 25 قانون سامانه موًدیان
  رعایت ماده 25 قانون سامانه موًدیان
 • مجوز برای شرکت معتمد هوشمند تک سا
  مجوز برای شرکت معتمد هوشمند تک سا
 • ابلاغ روزنامه رسمی قانون تسهیل
  ابلاغ روزنامه رسمی قانون تسهیل
 • آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تسهیل
  آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تسهیل
 • نامه سازمان هواپیمایی در خصوص ارزش افزوده و سامانه مودیان
  نامه سازمان هواپیمایی در خصوص ارزش افزوده و سامانه مودیان
 • در اجرای مقررات ماده ۲۲
  در اجرای مقررات ماده ۲۲
 • تکالیف اشخاص حقیقی درمورد سامانه مودیان
  تکالیف اشخاص حقیقی درمورد سامانه مودیان
 • قانون تسهیل تکالیف مودیان مورخ 1402/09/22
  قانون تسهیل تکالیف مودیان مورخ 1402/09/22
 • اطلاعیه شماره 14
  اطلاعیه شماره 14
 • اطلاعیه شماره ۱۲
  اطلاعیه شماره ۱۲
Loading

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل مصوب 1402/09/22
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
فصل ششم (ماده 26 تا 29)
[ تعداد بازدید : ۶۲ ]
فصل چهارم و پنجم (ماده 17 تا 25)
[ تعداد بازدید : ۶۵ ]
فصل اول تا سوم (ماده 1 تا 16)
[ تعداد بازدید : ۸۷ ]