اخبار مرتبط » قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

 • هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 • اطلاعیه شماره ۲۱  اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
 • موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
  موارد عدم شمول ارسال در فهرست معاملات 169
 • قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
  قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان
 • راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
  راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بهمن ۱۴۰۲
 • بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
  بدون فاکتور در سامانه مودیان امکان پرداخت تسهیلات نیست
 • اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
  اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
 • دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
  دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
 • اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
  اجرای مفاد (4) قانون تسهیل
 • اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره 19-تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
  اطلاعیه شماره ۱۸-محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی
 • بارگذاری سوالات پرتکرار در سامانه مودیان
  بارگذاری سوالات پرتکرار در سامانه مودیان
 • تکالیف اشخاص حقیقی
  تکالیف اشخاص حقیقی
 • خطاهای پرتکرار سامانه مودیان
  خطاهای پرتکرار سامانه مودیان
 • رعایت ماده 25 قانون سامانه موًدیان
  رعایت ماده 25 قانون سامانه موًدیان
 • مجوز برای شرکت معتمد هوشمند تک سا
  مجوز برای شرکت معتمد هوشمند تک سا
 • ابلاغ روزنامه رسمی قانون تسهیل
  ابلاغ روزنامه رسمی قانون تسهیل
 • آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تسهیل
  آئین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تسهیل
 • نامه سازمان هواپیمایی در خصوص ارزش افزوده و سامانه مودیان
  نامه سازمان هواپیمایی در خصوص ارزش افزوده و سامانه مودیان
 • در اجرای مقررات ماده ۲۲
  در اجرای مقررات ماده ۲۲
 • تکالیف اشخاص حقیقی درمورد سامانه مودیان
  تکالیف اشخاص حقیقی درمورد سامانه مودیان
 • قانون تسهیل تکالیف مودیان مورخ 1402/09/22
  قانون تسهیل تکالیف مودیان مورخ 1402/09/22
 • لایحه تسهیل تکالیف مودیان تصویب شد
  لایحه تسهیل تکالیف مودیان تصویب شد
 • اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
  اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
 • اطلاعیه شماره ۱۵ -در صورت پردازش فاکتور در سامانه، فاکتور را مجددا ارسال نکنید
  اطلاعیه شماره ۱۵ -در صورت پردازش فاکتور در سامانه، فاکتور را مجددا ارسال نکنید
 • اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
  اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
 • سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( ویرایش مهر ماه 1402) منتشر شد.
  سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( ویرایش مهر ماه 1402) منتشر شد.
 • نامه مورخ ١٠/ ٧ /١۴٠٢ رئیس مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان ◾️ موضوع: فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد
  نامه مورخ ١٠/ ٧ /١۴٠٢ رئیس مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان ◾️ موضوع: فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد
 • بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و اقساط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
  بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و اقساط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
 • اطلاعیه شماره 14
  اطلاعیه شماره 14
 • اطلاعیه شماره 13-وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
  اطلاعیه شماره 13-وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
 • دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی جدید (ویرایش شهریور 1402)
  دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی جدید (ویرایش شهریور 1402)
 • امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا- خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN
  امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا- خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN
 • اطلاعیه شماره ۱۲
  اطلاعیه شماره ۱۲
 • اطلاعیه شماره 11 :محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخشنامه : 268/27812/د تاریخ :1402/06/08
  اطلاعیه شماره 11 :محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخشنامه : 268/27812/د تاریخ :1402/06/08
 • اطلاعیه شماره ده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره ده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره نه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره نه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره هشت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره هشت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره هفت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره هفت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره شش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره شش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره پنج پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره پنج پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره چهار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره چهار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره سه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره سه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 • اطلاعیه شماره یک و دو پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  اطلاعیه شماره یک و دو پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
Loading

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل مصوب 1402/09/22
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
فصل ششم (ماده 26 تا 29)
[ تعداد بازدید : ۴۹ ]
فصل چهارم و پنجم (ماده 17 تا 25)
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
فصل اول تا سوم (ماده 1 تا 16)
[ تعداد بازدید : ۷۴ ]