قانون کار و روابط کار (کارگری و کارفرمایی)

 

 

عمده ترین خدماتی که در مورد قانون روابط کار (کارگری و کارفرمایی) صورت میگیرند به شرح زیر میباشند :

* شرکت در جلسات تشخیص و حل اختلاف اداره کار (به نمایندگی از کارگر یا کارفرما)
* تهیه آیین نامه انضباطی قابل تایید در وزارت کار
* آموزش قانون کار و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط
* آموزش دفاع در جلسات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
* تنظیم قرارداد کار ( تمام وقت یا پاره وقت , مدت موقت ,کار معین , پیمانکاری یا مشاوره غیرمشمول قانون کار )
* تنظیم لایحه دفاعیه جلسات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
* بررسی و نظارت بر تصفیه حساب های ماهیانه و سالیانه
* تهیه آیین نامه موارد ایمنی (حفاظت ایمنی و بهداشت کار) قابل تایید وزارت کار
* تهیه آیین نامه پرداخت پاداش
* افزایش بهره وری تولید و خدمات ( معاف از کسورات تامین اجتماعی ) ، قابل تایید وزارت کار
* پیگیری موارد مربوط به حوادث ناشی از کار
* تدوین روشهای قانونی در مستندسازی تصفیه حسابها و ادای دیون کارکنان
* تنظیم مقررات داخلی در خصوص تمدید قرارداد کار کارکنان
* تدوین دستورالعمل های پیشگیرانه از اختلافات کارگری و کارفرمایی
* تنظیم مقررات داخلی جهت اخذ ضمانت حسن انجام کار
* مقدمات قانونی در نحوه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
* روشهای صحیح محاسبات مزایای قانونی پرسنل در پایان سال

 

بهارتکس امور مربوط به قانون کار و روابط کار (کارگری و کارفرمایی) را برای شرکتها، موسسات و بنگاه های اقتصادی انجام میدهد. جهت دریافت این خدمات با شماره 88395403-021 و یا 09127258165 تماس حاصل فرمائید.

سوالات و اظهارنظر


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1500
نظر خود را وارد کنید