اخبار مرتبط » قانون تامین اجتماعی

 • حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
  حق بیمه قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی
 • هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
  هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
  هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
  هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
 • اشتغال اتباع خارجی
  اشتغال اتباع خارجی
  اشتغال اتباع خارجی
  اشتغال اتباع خارجی
 • عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی
  عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی
  عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی
  عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی
 • مهلت_رسیدگی_به_دفاتر_از_طرف_تامین_اجتماعی_دوسال_شد
  مهلت_رسیدگی_به_دفاتر_از_طرف_تامین_اجتماعی_دوسال_شد
  مهلت_رسیدگی_به_دفاتر_از_طرف_تامین_اجتماعی_دوسال_شد
  مهلت_رسیدگی_به_دفاتر_از_طرف_تامین_اجتماعی_دوسال_شد
 • تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
 • کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
 • راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
  راه های مختلف پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تامین اجتماعی
 • مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
  مهلت ارسال لیست و پرداخت بیمه بهمن ماه
 • مبنای پرداخت حق بیمه در سال 97
  مبنای پرداخت حق بیمه در سال 97
  مبنای پرداخت حق بیمه در سال 97
  مبنای پرداخت حق بیمه در سال 97
 • در ٦ماهه اول سال جاری: ویزیت بیش از یک میلیون بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی
  در ٦ماهه اول سال جاری: ویزیت بیش از یک میلیون بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی
  در ٦ماهه اول سال جاری: ویزیت بیش از یک میلیون بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی
  در ٦ماهه اول سال جاری: ویزیت بیش از یک میلیون بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی
 • مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان: دستگاه سنگ شکن در بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر راه اندازی می شود
  مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان: دستگاه سنگ شكن در بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر راه اندازی می شود
  مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان: دستگاه سنگ شکن در بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر راه اندازی می شود
  مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان: دستگاه سنگ شکن در بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر راه اندازی می شود
 • مستمری بگیران تامین اجتماعی قم ٣١ درصد افزایش داشته اند
  مستمری بگیران تامین اجتماعی قم ٣١ درصد افزایش داشته اند
  مستمری بگیران تامین اجتماعی قم ٣١ درصد افزایش داشته اند
  مستمری بگیران تامین اجتماعی قم ٣١ درصد افزایش داشته اند
 • سازمان تامین اجتماعی امنیت شغلی و معیشتی بیمه شدگان را تامین می کند
  سازمان تامین اجتماعی امنیت شغلی و معیشتی بیمه شدگان را تامین می کند
  سازمان تامین اجتماعی امنیت شغلی و معیشتی بیمه شدگان را تامین می کند
  سازمان تامین اجتماعی امنیت شغلی و معیشتی بیمه شدگان را تامین می کند
 • مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام خبر داد: خدمات رسانی درمانی به ۱۲ هزار نفر در پایانه مرزی مهران
  مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام خبر داد: خدمات رسانی درمانی به ۱۲ هزار نفر در پایانه مرزی مهران
  مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام خبر داد: خدمات رسانی درمانی به ۱۲ هزار نفر در پایانه مرزی مهران
  مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام خبر داد: خدمات رسانی درمانی به ۱۲ هزار نفر در پایانه مرزی مهران
 • مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران: رادیولوژی تشخیصی از مهمترین بخش های مراکز درمانی است
  مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران: رادیولوژی تشخیصی از مهمترین بخش های مراکز درمانی است
  مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران: رادیولوژی تشخیصی از مهمترین بخش های مراکز درمانی است
  مدیر کل درمان تامین اجتماعی تهران: رادیولوژی تشخیصی از مهمترین بخش های مراکز درمانی است
 • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سن بازنشستگی به ٤٥ سال رسیده است/ ٩ میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم
  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سن بازنشستگی به ٤٥ سال رسیده است/ ٩ میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم
  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سن بازنشستگی به ٤٥ سال رسیده است/ ٩ میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم
  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سن بازنشستگی به ٤٥ سال رسیده است/ ٩ میلیون حاشیه‌نشین را بیمه کردیم
 • ارائه خدمات سریع و آسان با استفاده از فناوری های نو و پیشرفته از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است
  ارائه خدمات سریع و آسان با استفاده از فناوری های نو و پیشرفته از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است
  ارائه خدمات سریع و آسان با استفاده از فناوری های نو و پیشرفته از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است
  ارائه خدمات سریع و آسان با استفاده از فناوری های نو و پیشرفته از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است
 • عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بستان آباد آغاز شد
  عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بستان آباد آغاز شد
  عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بستان آباد آغاز شد
  عملیات احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بستان آباد آغاز شد
 • ارائه خدمات ارزشمند در بیمارستان های تامین اجتماعی تداوم دارد
  ارائه خدمات ارزشمند در بیمارستان های تامین اجتماعی تداوم دارد
  ارائه خدمات ارزشمند در بیمارستان های تامین اجتماعی تداوم دارد
  ارائه خدمات ارزشمند در بیمارستان های تامین اجتماعی تداوم دارد
 • سازمان تامین اجتماعی در چهار استان، خدمتگزار زائران اربعین حسینی(ع) است
  سازمان تامین اجتماعی در چهار استان، خدمتگزار زائران اربعین حسینی(ع) است
  سازمان تامین اجتماعی در چهار استان، خدمتگزار زائران اربعین حسینی(ع) است
  سازمان تامین اجتماعی در چهار استان، خدمتگزار زائران اربعین حسینی(ع) است
 • متوسط هزینه درمان ناباروری، حدود ۵ میلیون تومان
  متوسط هزینه درمان ناباروری، حدود ۵ میلیون تومان
  متوسط هزینه درمان ناباروری، حدود ۵ میلیون تومان
  متوسط هزینه درمان ناباروری، حدود ۵ میلیون تومان
 • نتایج اولیه آزمون صدور مجوز کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد
  نتایج اولیه آزمون صدور مجوز کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد
  نتایج اولیه آزمون صدور مجوز کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد
  نتایج اولیه آزمون صدور مجوز کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد
 • مهم ترین پارامترهای حوزه بازنشستگی، سن و پرداخت حق بیمه است
  مهم ترین پارامترهای حوزه بازنشستگی، سن و پرداخت حق بیمه است
  مهم ترین پارامترهای حوزه بازنشستگی، سن و پرداخت حق بیمه است
  مهم ترین پارامترهای حوزه بازنشستگی، سن و پرداخت حق بیمه است
 • نحوه بیمه پردازی بیمه های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار
  نحوه بیمه پردازی بیمه های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار
  نحوه بیمه پردازی بیمه های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار
  نحوه بیمه پردازی بیمه های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار
 • بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد
  بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد
  بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد
  بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد
 • جانبازان نماد از خود گذشتگی والگوی تاریخ ساز جامعه بشریت امروزی هستند
  جانبازان نماد از خود گذشتگی والگوی تاریخ ساز جامعه بشریت امروزی هستند
  جانبازان نماد از خود گذشتگی والگوی تاریخ ساز جامعه بشریت امروزی هستند
  جانبازان نماد از خود گذشتگی والگوی تاریخ ساز جامعه بشریت امروزی هستند
 • انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران
  انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران
  انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران
  انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران
 • شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان
  شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان
  شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان
  شرایط تحت کفالت قرار دادن والدین از سوی بیمه شدگان
 • شعبه ٣٣ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افتتاح شد
  شعبه ٣٣ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افتتاح شد
  شعبه ٣٣ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افتتاح شد
  شعبه ٣٣ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افتتاح شد
 • بیمه شده از اولین روز اشتغال به کار مشمول تأمین اجتماعی است
  بیمه شده از اولین روز اشتغال به کار مشمول تأمین اجتماعی است
  بیمه شده از اولین روز اشتغال به کار مشمول تأمین اجتماعی است
  بیمه شده از اولین روز اشتغال به کار مشمول تأمین اجتماعی است
 • اجرای طرح تخصیص شماره تامین اجتماعی در کل کشور
  اجرای طرح تخصیص شماره تامین اجتماعی در کل کشور
  اجرای طرح تخصیص شماره تامین اجتماعی در کل کشور
  اجرای طرح تخصیص شماره تامین اجتماعی در کل کشور
 • حمایت از تولید داخلی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان
  حمایت از تولید داخلی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان
  حمایت از تولید داخلی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان
  حمایت از تولید داخلی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان
Loading

قانون تامین اجتماعی

فصل اول : تعاریف کلیات(ماده1تا11)
[ تعداد بازدید : ۴۱۸ ]
صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »