اخبار مرتبط » سایر قوانین

 • تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
  تعویق رسیدگی‌های هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به علت کرونا
 • اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران
  اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران
  اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران
  اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران
 • بسته کرونایی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از مودیان مالیاتی
  بسته کرونایی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از مودیان مالیاتی
  بسته کرونایی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از مودیان مالیاتی
  بسته کرونایی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از مودیان مالیاتی
 • تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه
  تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه
  تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه
  تایید بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه
 • کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
  کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند
 • مالیات مکسوره در ارسال صورت معاملات فصلی
  مالیات مکسوره در ارسال صورت معاملات فصلی
  مالیات مکسوره در ارسال صورت معاملات فصلی
  مالیات مکسوره در ارسال صورت معاملات فصلی
 • اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
  اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
 • لغو جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی کلیه منابع اشخاص حقیقی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
  لغو جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی کلیه منابع اشخاص حقیقی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
  لغو جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی کلیه منابع اشخاص حقیقی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
  لغو جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی کلیه منابع اشخاص حقیقی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
 • اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
  اقدامات ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا
 • فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
  فوریت اجرایی شدن کاهش گام های حسابرسی مالیاتی از ۶ گام به ۲ گام
 • انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹
  انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹
  انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹
  انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹
 • تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
  تمدید مهلت گواهی های ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
 • بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۷ صاحبان مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م)
  بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۷ صاحبان مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م)
  بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۷ صاحبان مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م)
  بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۷ صاحبان مشاغل (تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م)
 • گروه‌بندی صاحبان مشاغل
  گروه‌بندی صاحبان مشاغل
  گروه‌بندی صاحبان مشاغل
  گروه‌بندی صاحبان مشاغل
 • اظهارنامه عملکرد 1397
  اظهارنامه عملکرد 1397
  اظهارنامه عملکرد 1397
  اظهارنامه عملکرد 1397
 • اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
  اظهارنامه الکترونیک
 • روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
  روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
  روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
  روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی
 • تشریح شرایط بیمه اتباع خارجی در ایران
  تشریح شرایط بیمه اتباع خارجی در ایران
  تشریح شرایط بیمه اتباع خارجی در ایران
  تشریح شرایط بیمه اتباع خارجی در ایران
 • سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس
  سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس
  سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس
  سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۷ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس
 • مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
 • بخشنامه شماره 24/93/230 تاریخ 31/02/1393
  بخشنامه شماره 24/93/230 تاریخ 31/02/1393
  بخشنامه شماره 24/93/230 تاریخ 31/02/1393
  بخشنامه شماره 24/93/230 تاریخ 31/02/1393
 • اخبار و اطلاعیه های مربوط به بخشودگی جرائم مالیاتی
  اخبار و اطلاعیه های مربوط به بخشودگی جرائم مالیاتی
  اخبار و اطلاعیه های مربوط به بخشودگی جرائم مالیاتی
  اخبار و اطلاعیه های مربوط به بخشودگی جرائم مالیاتی
 • رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
  رقم و زمان پرداخت «عیدی» بازنشستگان کشوری اعلام شد
 • هزینه ها
  هزینه ها
 • خدمات شتاب، ساتنا، پایا در یک نگاه
  خدمات شتاب، ساتنا، پایا در یک نگاه
  خدمات شتاب، ساتنا، پایا در یک نگاه
  خدمات شتاب، ساتنا، پایا در یک نگاه
 • کارفرمایان نباید از حق سنوات کارگران مالیات کسر کنند
  کارفرمایان نباید از حق سنوات کارگران مالیات کسر کنند
  کارفرمایان نباید از حق سنوات کارگران مالیات کسر کنند
  کارفرمایان نباید از حق سنوات کارگران مالیات کسر کنند
 • طبق ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
 • تصویب مالیات حقوق ۹۷
  تصویب مالیات حقوق ۹۷
  تصویب مالیات حقوق ۹۷
  تصویب مالیات حقوق ۹۷
 • آشنایی بیشتر با ترازنامه
  آشنایی بیشتر با ترازنامه
  آشنایی بیشتر با ترازنامه
  آشنایی بیشتر با ترازنامه
 • انواع حساب‌ها
  انواع حساب‌ها
  انواع حساب‌ها
  انواع حساب‌ها
 • روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
  روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
  روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
  روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
 • قطعی شدن مالیات در یکی از این شرایط تحقق می یابد
  قطعی شدن مالیات در یکی از این شرایط تحقق می یابد
  قطعی شدن مالیات در یکی از این شرایط تحقق می یابد
  قطعی شدن مالیات در یکی از این شرایط تحقق می یابد
 • شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد
  شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد
  شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد
  شرایط جدید معافیت مالیاتی اعلام شد
 • طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
  طرح کارورزی حاصل تجارب جهانی است
 • اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
  اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده
 • مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
  مالیات بر ارزش افزوده
 • نحوه صدور قبض الکترونیکی
  نحوه صدور قبض الکترونیکی
  نحوه صدور قبض الکترونیکی
  نحوه صدور قبض الکترونیکی
 • تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
  تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهر 1395
 • شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
  شرایط افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی تعیین شد
 • تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
  تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی
 • اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
  اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396
 • ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
  ویژگی های یک فاکتور فروش معتبر از نظر سازمان امور مالیاتی
 • از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
  از معاف ها ، مالیات می گیرند
 • برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
  برنامه حسابرسی مالیاتی
 • مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
  مالیات حقوق در سال ۹۷
 • قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
  قابل توجه ماموران مالیاتی مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات
 • تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
  تاریخ تعلق مالیات برارزش افزوده جهت صادرات و واردات
 • طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
  طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
 • ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
  ماده 106،107و109 قانون تجارت
 • اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
  اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد
Loading

سایر قوانین

[ تعداد بازدید : ۵۲۳ ]
ایمنی و بهداشت محیط کار، یکی از مهمترین موضوعاتی است که کارفرمایان باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. در این مطلب به بیان موضوع مقررات و توصیه های مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخته شده است. ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
وفق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، پرداخت بموقع حق بیمه به شعب تامین اجتماعی، ضامن تداوم ارائه خدمات بیمه ای به نیروی کار است. عدم توجه به این موضوع، جریمه های خاصی را در چارچوب مقررات برای کارفرمایان ب ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۰۷ ]
نقل و انتقال کارگاه اعم از اجاره،خرید و فروش،مستلزم رعایت ضوابطی خاص است وعدم توجه به آن خسارت به طرفین معامله را در پی خواهدداشت.در این محتوا به موضوع تکالیف بیمه ای مربوط به نقل وانتقال پرداخته شده ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۳۱ ]
براساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی،منابع درآمدی اصلی سازمان ازمحل پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شدگان،کارفرمایان ودولت تأمین میشود.دراین مطلب به موضوع شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان پرداخته شده است ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۱۸ ]
ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت حق بیمه میتواند رضایت خاطر کارفرمایان را فراهم سازد؛ از این رو پرداخت حق بیمه به صورت غیرحضوری اقدامی است که به تحقق این امر کمک خواهد کرد. ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۰۵ ]
انجام بازرسی توسط سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین حقوق بیمه ای کارکنان و کارگران صورت میپذیرد و این اقدام موجب افزایش اطمینان خاطر کارکنان و تأمین امنیت فکری و روحی آنان میشود. ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۷۸ ]
[ تعداد بازدید : ۷۸۹ ]
[ تعداد بازدید : ۵۲۹ ]
در این محتوا ابتدا تمام ماده های قانون بیمه ذکر شده که خود شامل 36 ماده بوده و پس از آن اصول حاکم برقراردادهای بیمه را بیان کرده ایم.معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین اف ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۹۸ ]
ایران و دولت اندونزی که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند،با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به عنوان مکمل کنوانسیون مذکور، به‌منظور تأسیس سرویسهای هوایی منظم فی‌مابین و ماوراء سرزمینهای ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته‌نگرو مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۵۴ ]
ایران و اتیوپی با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت‌، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذارا ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
ایران و دولت مالزی که« طرفهای متعاهد »نامیده می‌شوند،با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی باهدف به‌کارگیری منابع اقتصادی ،و باتأیید لزوم تشویق و حمایت ازسرمایه‌گذاری های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد ادامه
[ تعداد بازدید : ۴۵۵ ]
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تای ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون در تاریخ 18/10/1 ادامه
[ تعداد بازدید : ۵۰۱ ]
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »